Ç.

Ç

Çewt
Çem
Çor
Çorçoşme
Çoşme
Çaringi
Çaringî
Çapût
Çare
Çarebeş
Çay
Çerme
Çim
Çilm
Çilk
Çîrq
Çirmiqyayen
Çirmiqya
Çirmiqyawo
Çirmiqyayê
Çirmiqyenê
Çirmiqyay
Ç
Ç
ÇŞaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77