Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - ALFABA
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
Yapma Aşamasindadir


Alfabeya Dimlî
       
      Dimlî      Tirkî

A-a---Adir        Ateş
B-b---Belaş       Parasız
C-c---Ca           Yer
Ç-ç---Çare         Alın
D-d---Dest         El
E-e---Ercan        Ucuz
Ê-ê---Êmi           Benim
F-f---Fekêci        Agzı
G-g---Ga            Öküz
H-h---Hak           Yumurta
I-i---Istor           At
Î-î---Îsot            Biber
J-j---Ja             Ora
K-k---Ka             Hani
L-l---Lûlî             Kaval
M-m---Mere         Fare
N-n---Newe          Yeni
O-o---Oxme          Meger
P-p---Peme           Pamuk
Q-q---Qe             Hiç
R-r---Rema           Kaçtı
S-s---Simore         Sincap 
Ş-ş---Şeme           Cumartesi
T-t---Tahl            Biber acisi
U-u---U               Kurdistan
Û-û---Û              
Ûmiş
V-v---Vaj             Söyle
W-w---Werdî         Küçük
X-x---Xasek          Güze
l           
 
 
Dekewten 13 ziyaretçi (52 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden