Bêrê pêro jewbim

BÊRÊ PÊRO JEWBIM

Kam marê wêr vijya
Ya kişt ya kerd darda
Heps û zindanandi
Kişti berd kerd era

newder
Bêrê pêro jewbim
Bêrê jew pêrobim
Xo miyandi starkim
Wêrdê xorê wêrbim
Kam marê wêr vijya
Majî eyrê wêrbim
çorçoşmê ci dêskim
Majî eyrê dêsbim

Ka qadî mihemed
Kanê şêx seîd
Kanê seyît riza
Pêro kedî darda

Şaban Kazan (Dimlî)

Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77