Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - B
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
B
Berd
Berma
Bermenê
Bermawo
Biberm
Bewn
Bibewn
Bewran
Bewrani
Bewranî
Bêmirad
Bêpî
Bêmay
Bêway
Bêded
Bêxalo
Bêxalê
Bêxal
Bêwelat
Bêmilet
Bêwaêr
Bêkes
Biploxn
Bimas
Biqîr
Bieşnawi
Başna
Banci
Baqilbi
Bawo
Beyat
Beq
Balûwî
Balû
Berdoş
Bergîr
Bêhewn
Bêsere
Bêgoşare
Bêgoş
Bêtimanî
Bêqolik
Bêlepik
Bakal
Bapîr
Beran
Beş
Beşo
Bêkeso
Bifesilni
Binûşni
Bigeyrê=Arayin
Bigeyri=Ara
Babet=Çeşit
Babetin=Çeşitli
Babetbabet=Çeşit


Dekewten 13 ziyaretçi (87 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden