Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - D
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
D
Darûber=Agaçlar
Dar=Agaç
Dondili
Dapîri
Dedo
Dedza
Dedkeyna
Dismali
Dismalî
Da
Dana
Dano
Demaşkul
Damarî
Dayê
Dindan
Dindanî
Dem
Daloqi
Derzîni
Deşteni
Deşti
Desti
Destda
Desttebişti
Desttebiştteni
Distarî
Dêsi
Dewi
Dewiji
Deştadûz
Deş
Dismalasûri
Dek
Deki
Dimlî
Dimilî
Dimilkî
Demamok
Delali=Güzel
Deli=Dişi köpek
Deleki=Kancik
Daramazêr
Daravinêr
Dara 
Dekewten 13 ziyaretçi (55 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden