Dayê dayê

DAYÊ DAYÊ

newder
Dayê dayê dayê dayê
To ez dinî nê ardayê
Wa qe mi dinî nê diyayê
Qehrê dinî nê antayê

Heme ca kerdo sînorî
Sînor jew niyo ravêrî
Ez çêrmûgra dûrî kewta
Derdî vanê ez to bûrî

Ez sîbî derd mi tehneno
Keno xo fek mi caweno
Ez çêrmûgra dûri kewta
Wil bîl dayê ez mireno

Saban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77