Dayê mebermi

DAYÊ MEBERMI
 
Sirgûn zoro ezo tiya welatra dûrî
Tiya hewro mij dûmano heme ca tarî
Bar girano barê mawo wegrî nê barî
çimekanê xo bisteri dayê mebermi
 
Hesreta welatî dayê wil mi kiŞena
Ez wazena bêrî dayê nika nêŞena
Bêkes menda welatê Şaryo daymiŞ nêbena
çimekanê xo bisteri dayê mebermi 

DIMLÎ
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77