Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - E
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
E
Ercan=Ucuz
Erciya=Degdi
Ercyayî=Degerli(disi)
Ercyaye=Degerli(eril)
Engûr=Üzüm
Ecnebîyan=Yabancilarin
Ecnebîyê=Yabancilardir
Ecnebiyo=Yabancidir(bay)
Ecnebiya=Yabancidir(bayan)
Ecnebî=Yabanci

Eza=Benim
Ezo=Benim
Erûgêr=Erik agaci
Erûg=Erik
Ez=Ben
Estûn=Direk
Estûnakeyî=Evin diregi
Emser=Bu yil
Emşo=Bu gece
Emê=Hala
Emêkeyna=Hala kizi
Emêza=Hala oglu
Emêlkan=Amerika
Elmanya=Almanya
Ewro=Bugün 
Dekewten 13 ziyaretçi (76 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden