E

E
Ercan=Ucuz
Erciya=Degdi
Ercyayî=Degerli(disi)
Ercyaye=Degerli(eril)
Engûr=Üzüm
Ecnebîyan=Yabancilarin
Ecnebîyê=Yabancilardir
Ecnebiyo=Yabancidir(bay)
Ecnebiya=Yabancidir(bayan)
Ecnebî=Yabanci

Eza=Benim
Ezo=Benim
Erûgêr=Erik agaci
Erûg=Erik
Ez=Ben
Estûn=Direk
Estûnakeyî=Evin diregi
Emser=Bu yil
Emşo=Bu gece
Emê=Hala
Emêkeyna=Hala kizi
Emêza=Hala oglu
Emêlkan=Amerika
Elmanya=Almanya
Ewro=Bugün 
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77