Ez keyedi nêweso

EZ KEYEDI NÊWEŞO

Ewro ayam zaf weşo
Ez keyedi nêweşo
Jû zalim biya setam
Wa keyê ci biveşo

Beşna ci weş û delal
Riyê ci pak û zelal
Setamê mi zalima
Ez weşe kerda mezel

Çiweş Çiweş hewnena
Sekena rî nê dana
Zalim mi xapênena
Na zeryami veşnena

Çiweş Çiweş wiyena
Jû jû finjî bermena
Dinya xemê ci niyo
Tim û timi geyrena

DIMLÎ


Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77