Şaban Kazan (Dimlī) - GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  ALFABA
  WÎDEO"Î
  TELEWÎZYON"Ê KURDÎ
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  OZAN SÊFO
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  DIMLÎ


SER 1981 Mehmet Cankaya, Cafer Hoca, Mehmet Güner, Îsmaîl Toprak û Ez.

Kahtalî Micê û Ez Konsera Köln´îra

SÊFO û EZ Peine

Hozan Comert û Ez

Ferhat Tunc û Ez

Cayê ci cenetbo Sarik Apo û Ez 

Kek Zifqar, Xalozayê mi Memed, Dedzayê mi Kazîm û Ez.

Sewa Pastîdayena HDP Hannover

Elmanya Stutgart 1

Elmanya Stutgart 2

Elmanya Stutgart 3
Elmanya Stutgart 4
Dekewten 36 ziyaretçi (123 klik) îste