GALERÎYÊ RÎSÎMANSER 1981 Mehmet Cankaya, Cafer Hoca, Mehmet Güner, Îsmaîl Toprak û Ez.

Kahtalî Micê û Ez Konsera Köln´îra

SÊFO û EZ Peine

Hozan Comert û Ez

Ferhat Tunc û Ez

Cayê ci cenetbo Sarik Apo û Ez 

Kek Zifqar, Xalozayê mi Memed, Dedzayê mi Kazîm û Ez.

Sewa Pastîdayena HDP Hannover

Elmanya Stutgart 1

Elmanya Stutgart 2

Elmanya Stutgart 3
Elmanya Stutgart 4
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77