Şaban Kazan (Dimlî) - KAMA (kimim)
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  ALFABA
  WÎDEO"Î
  TELEWÎZYON"Ê KURDÎ
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  OZAN SÊFO
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  DIMLÎ
 KAMA
-Ez 01.03.1963 di  Çêrmûg´a Amed  Dewda Nişnîgd amewa dinî.
-1967 ma dewra ameymi sûkda Çêrmûg.
-Ez Tirkî mektebid mûsawa, verê ci mi bê ziwandê marda xo, zewbî ziwan nê zanayê.
-Ez 2001 nakist wesîna xo Ewripad ravyernena.
KÎMÎM
-01:03:1963 Yılında Diyarbakır ili, Çermik  ilçesinin, Petekkaya  Köyünde,dünyaya gelmisim...
-1967 yılında köyden çermik’e göc etmişiz..
-Türkçeyi okulda ögrenmişim, okula gitmeden önce ana dilimden başka bir dil bilmiyordum..
-2001 yılında beri Almanyada yasamimi sürdürmekteyim.
Şaban Kazan (Dimlî)
                                                                       
Dekewten 38 ziyaretçi (137 klik) îste