Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - Kewto dim helîkopterê lej
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  => Pisîngamin
  => Kewto dim helîkopterê lej
  => OMID VINÎ NÊBENO
  => Estanika Qeckînda mi
  => Sewlê nika
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma
Nameyo gerîlatîye: Erdal Arif Îsyan
  Name û peyname: Yilmaz Aydin
  Ca û wextê bîyayîşî: Çêrmûg-Amed,1980
  Nameyê maya ey: Zilfîya
  Nameyê pîyê ey: Hacî
  Beşdarbîyayîş: 2005 
  Cayê fealîyetî: Ewropa, Xinêre, Zap 
  Şehadet: 22.02.2008, Pêrodayîşê Operasyonê Zapî de şehîd kewt.
 
KEWTO DIM HELÎKOPTERÊ LEJ

 
BKC (bîkîsî) girewto dest xo vazdano. Kewto dim helîkopterê lej. No ruh, no wêrekî to kotî ra girewto. Kotî dina di ameyo dîyîş ke ebi BKC lejwan kewnê dim helîkopter ke name ci kobra wo. Wate zey marê kobra dano piro. Vewr ca ra ca jew metre, ca ra ca didi metre yo. Mîyan na vewr de, hîrê sey qerşûn çante de paşta ci der o. Winî vazdano ke ti vanê qey hema hema do bireso kobra. Dest bierzo ci bitepişo. Hesabê dîrokî ci ra biperso. Vajo:
⦁ Ti sekenê îta, îta cayê gerîlayan o. Gerîlayî qandê serbestîya Kurdistan î! Xora estanika fîlozof Zerdûşt yeno zanayîş. “Zerdûşt sîdare di rakewno. Nîmeroj o, heta ti biwazê germ o. Mar yeno, pereno ci, ebi dindanê xo gaz keno, ahu vera laşê ci dano. Dima Zerdûşt aya beno. Verê xo dano mar, ci ra vano: ‘laşê mi zaf gewz o, coka ahuya to nêşena teva mi bikero. Wa ti rind bizanî, jû taybetmendîya min esta; ez eşken ahuya dişmenê xo xo rê bikero hêz. Coka ahu veradana to laşê mi ra mi rê bî hêz!’ Wina vano fîlozofê serpîlê fîlozofa. Mar zaf dert gêno, kaxu anceno, dima zî teqeno mireno şono.” Nika dişmen name helîkopter nayo kobra. Dişmenê zerreyî û tever Rojhelato Mîyane û yê dina. Wazenê gerîla dima zî şar Kurd ahu bikerê. Wa rind bêro zanayîş, ma tornê serpîlê fîlozofa yî. Helîkopter nê, heme dina zî bêro ma ser, ma do xo bipawê, ver xo bidimê, qandê ke ma bieşkê dina dagir bikerê, bibê wahar hêz zî ma galime ti kesî nêkenê! 
No şêrgele  ERDAL o. Ma çend Erdal yan şêrgele dîroka newe a Kurdistan di estê? Xeylê estê xeylê!
Ez do şima rê tayn qala Erdal bikera. Erdal Çêrmûgij o. Ewropa de hereketa serbestî şinasneno. Kewno mîyan têkoşîne. Ewropa di xebat keno, mîyan rêxistina gencan de girweyeno. Dima yeno Welat. Kurdistan di kordînasyona rêxistinê gencan de cayê xo gêno. Dima zî vano:
⦁ Êdî beso, ganî ez şorî mîyan hêzên gerîla û na fin zey gerîla lej bikera.
Ma jûbîn mîyan hêzên gerîla de şinasna. Herema Zap, Şikeftabirîndaran de. A zimistan keynekî û lajkî şar ma şikeft de perwerde vînay. Semeda ke embaz Erdal zana bî vêşî kewt mîyan perwerde û galgale kerdî. Ewropa ra heta Şikeftabirîndaran, pratîk kerd û him xo perwerde kerd, him zî perwerde da. Coka ameyîşa mîyan gerîla ra dime bî fermandarê tîm ê. Perwerde gerîla vîrdozî, lejkerî, sîyasî bi. La perwerde de çiyê tewr girane, bîyayîşa bi birre yo. Bawerî û waştene çîyên tewr girane yo, cuya gerîla de. Her mîlîtanê PKK, verê verkan, ganî wayîrê îrade bo. Girêdana Rayver, şehîdan û şarî zaf girane yo. Naye zî vêşî kesayeta Erdal ra est bi. Mîyan jû tabur embaz de vindertişa ci ya cuyayî û rêxistinî cîya bî. Coka ebi na vindertişa xo bî sînayey pêrokîn embazanê xo. 
Perwerde giran-giran vera berko şî. Neweyî yenê hesnayîş ke dişmen do operasyon virazo. Erdal xeylê rey vat: 
⦁ Wa bêrê înan vînen senî ben.
Verba dişmen zerre xo de zaf kîndar bî. Coka waşt rojêk raver vera dişmen lej bikero. Lej kerdişê xo zî bi musno heme embazanê xo ke o tenya têkoşîne gencan de nêmendo eşkeno lejwanî zî bikero. Heman wext de xo lej ra zî amade kerdo. Pêroyîne embazan kelecanî bîbî. Embaz Agirî ke Rojhelato Kurdistan ra yo, tim û tim qala embazanê ke çalakî fîdayî viraşto, keno. Embaz Cahît zî vano:
⦁ Na fin, na fin, na fin ez zana ez do senî bikera.
Her kes rext û qlêşa xo pak keno. Ebi riwenê jenerator, qlêşa xo bereqneno. Her kes kêmî didi bombeyê Urisî dano rextê xo ra. 
Wane (ders) parastina rewa di mi vat:
⦁ Verba na dişmenê dîrokî de, ma rê tena omid ganî yo. 
Dima mi perwerde o roj qedêna. 
Hewna nêbîbî şewra dişmen ebi balefiran bombevaran kerd. Dema dina roşnabî, dişmen geme ra ame. Embazan dahfik rona û da piro. Hîna sernî di dişmen derba gird werd. Dima ferman ame vatên ke wa Erdal, Cahît û Agirî şîrê girdê Karkeran. Hema ca di Cahît venga Erdal da û vat:
⦁ Şo ti BKC bigê.
Erdal vazda şî BKC girot, çante qerşûnan eşt paşta xo. Vat:
⦁ Embazno şima rê serkewtiş, waye roja ke ez pawena ame, înan do bivînê lej senî yeno kerdene. 
Vernî de Cahît, dima zî Erdal, dim Erdal ra zî Agirî kewtîne paray ser û vazday. Jû Vakurij, jû Rojavayij, jûyo bîn zî Rojhelatij o; qandê herre Vaşûrê Kurdistan, namûs û şerefa ci, şonê ke lej bikerê. A roj û a şew her hîrê embazê hemrayîr, mîyan vewre de mendî. Roja bîn hewa akerde nêbî. Asmen pak nêaseno. Ge-gane hewr esto, ge-gane vewr varena. Erdal, Cahît û Agirî qandê ke vînenê dormarê xo ra ewnenê. Heta na vîst zî dişmen nêame yo dîyîş. La embazanê ke dorme der ê, zanayîş da înan ke tayn dişmen ameyo kewto girdê Karker. Coka her hîrê embaz kewtî mîyan lewîyayene. 
Hewa giran-giran akerd. Hewr û mij vila bî, her hîrê embaz hîna dişmen nêdî yo. A vîst de didi helîkopterê lejî ameyî. A sernî ra heta na sernîya girdê Karker şînê û yenê. Xora gird zî derg û hera yo. Şîyayîş û ameyîşa her didi helîkopteran ra pîya Erdal zî mîyan vewre de şono û yeno. Ebi BKC ya xo qerşûn çekeno ci. Hetê bîn ra zî ebi doçka û qarnasan xeylê embazî qerşûn çekenê na didi helîkopterî. Pîlotên her didi helîkopteran şaş mendî. Coka zêde nêmendî, senî amey se winî zî vaday şî. 
Dimê peroj ra dişmenê ke ameyo ser gird, asya. Na her hîrê embazî zî gale kerdî ser. Mîyan vewre de şîyayîşa dişmen ser o, rew-rew nêyeno vînayîş. Sernî di Agirî verê xo da meterîsê dişmen û gale kerd. Heta resa mesafe bomba ke bomba çekero kozik, dişmen sûîqast kerd. A ca di Agirî şehîd kewt. Dişmen zî dî ke nêşeno xo kozik di bipawo, terna û şî. 
Tay kozikan de, dişmen cayê xo de vinderto. Êyê ke galime kenê na fin Erdal û Cahît o. Cahît Erdal ra vat:
⦁ Ti mi bipawe, ez şona gale kena. 
Erdal BKC na ser kemere, şerîtê ci raşt kerd. Cahît ceht kerd ke tayn şîro vernî, Erdal dest bi eştena qerşûnî kerd. A kozikê ke Erdal qerşûn çekeno ci, qet vengê xo nêkerd û cewabê Erdal zî nêda. Kişt na kozik de kozikê bîn estî ke xo rind nimita yo. Paçê sipî ke zey vewr o, eşto ser kozik. Coka Erdal û Cahît nêşa na kozik bivîno. Na kozik ra eskeran qerşûn çekerd Erdal. Erdal zî hende bi wêrek lej keno, qet qama xo çewt nêkeno. Xora BKC kemer ser o ya. Coka serî û qama ci rind asena. Na vindertiş zî dişmen ra bî fersend ke asanî nîşan bigêro û qerşûn biteqno. Jû, didi, hîrê, sernî de Erdal bî dirbetin, la zêde necûya. Rew şehîd kewt. Gonîya ci vewre sipî sûr kerd. BKC ya ci na vîst de bê wahar mend a. 
Cahît wexta ke dî BKC ya Erdal nêxebityena, cayê xo de vindert û peyê xo ra ewna. Lûle BKC dûrî ra asena, winî pawena ke tayn bêrê û vera dişmen bixebitnê. Erdal ver kemer de gina yo war, ser kişta raşt vindert o. Sîneyê ci akerde yo. Rîyê ci verba asmen o. O asmeno ke ewro ge-ge hewrin ge-ge zî pak o. A nika cayê ke Erdal ci ra ewneno, keskûsûre vejîyaya. Hewt rengê tewr xasek, rîyê xo çarna yo Erdal ser o. Na hewt renga ra hîrê reng, rengê bal antoxe yê. Nînan zî rengê a şarî yo ke Erdal oxirê înan di canê xo kerd fîda. 
Cahît nêageyra, peyser gam nêeşt. Şahadet qandê serkewtiş o. Eke na gird de tayinan şehîd bî, êyê ke bêrê dimdarîya zîya înan ke vewre de weş vejîyena, bikerê. Bibê şopdarê rêça înan. Eke peyser gam bierzo, dişmen gird ser o serwer beno. Êyê ke dima bêrê û biwazê gird bigê, înan rê zaf zahmet beno. Cahît ge-ge qerşûn teqna, ge-ge zî xo eşt mîyan vewre. Her ke şî nêzdî kozik bî, labelê xora mîyan vewr de şîyayîşa dişmen ser o zaf xeter o. Dina ne şew roj o. Eskerê ke kozik der o, nîşan girot û qerşûn teqna, a qerşûn zî ame gina çare Cahît ra. Cahît qet nale-nal nêkerd, verê xo nêaçarna pey. Hetê bîyayîşa laşî de, cûya ci berko bî. Hetê manevî ra zî hêz da embaz, şar û merdimî. 
Dim şehît bîyayîşa na hîrê şêrgele, qefle bi qefle gerîla amey girê Karker ser o. Êdî şehîd nêamey dayîş. Gerîlayan dişmen qewirna. Vewre ke girê karker ser o yo, ebi gonîya na şehîdan sûr bî. Vewre semedê eştena hawan, qatûşa, û pêrodayîşê balefiran, sîya bîbî. Na operasyona ke na menge de ame kerdiş, rengê vewre vurna, kerdî sûr û sîya. Rengê sûr yê gerîlay şar Kurdî, mîlîtanê Rayver Apo ya, rengê sîya zî yê dugele tirk a ke hezar serre yo gonîya Kurdî liteno (dimije) yo. 
Cuyayîşa Erdal a bi wate, Çêrmûg de dest kerd ci, Ewropa de dewam kerd, xo resna qonaxêko newe. Kurdistan de resa nîçik, (lûtke) nika ruhê Erdal, Agirî û Cahît heme koyanê Kurdistan de geyreno, çimdarî gerîlayanê azad kerdina Kurdistan rê kenê.    
Azad ARARAT
Dekewten 13 ziyaretçi (83 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden