Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - Leylê leylamin
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  => Bêrê pêro jewbim
  => Leylê leylamin
  => Dayê mebermi
  => Dayê dayê
  => Bêrê meydan
  => Welat seran ser êmawo
  => Axlê yarê lê yarê
  => Guleyê varenê koyandê kurdara
  => APO Rêberê mawo
  => Ez keyedi nêweso
  => Meberm mayam ti mebermi
  => Apê mawo
  => Hadrê meydan
  => Xuska rojîn
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma

LEYLAMIN

Ewro roj rojê şeme
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Bê ma piya şim peme
Esmerê rindê delalamin
Rojok bêro emawo
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Destanê xo bik hene
Esmerê rindê delalamin

Ewro roj rojê înî
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Vera êrî bê înî
Esmerê rindê delalamin

Ezo şand şirî kere

Leylê leylê leylê leylê leylamin
A beşna to bivînî
Esmerê rindê delalamin

newder
Leylê leylê leylamin
Esmerê rindê delalamin

Şaban Kazan (Dimlî)
 
Dekewten 13 ziyaretçi (63 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden