Leylê leylamin

LEYLAMIN

Ewro roj rojê şeme
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Bê ma piya şim peme
Esmerê rindê delalamin
Rojok bêro emawo
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Destanê xo bik hene
Esmerê rindê delalamin

Ewro roj rojê înî
Leylê leylê leylê leylê leylamin
Vera êrî bê înî
Esmerê rindê delalamin

Ezo şand şirî kere

Leylê leylê leylê leylê leylamin
A beşna to bivînî
Esmerê rindê delalamin

newder
Leylê leylê leylamin
Esmerê rindê delalamin

Şaban Kazan (Dimlî)
 
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77