Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - M
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
M
Mocle=Karinca
Mere=Fare
Mar=Yilan
Moz=
Mirxik=Kücük karinca
Mertagi
Mertagî
Maxi
Maxî
Malolik
May=Ana
Mayami=Benim anam
Mayato=Senin anan
Mayaey=Onun anasi
Mayaêbînî=Öbrünün anasi
Merdim=Însan
Merdimî=Însanlar
Merdimo=Însandir
Merdima=Însanim
Merdiman=Însanlarin
Mereco
Ma=Biz

Dekewten 14 ziyaretçi (99 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden