Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - Ma
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma
Veyvedi inbazana piya-

Wecînayen Hannover

Pastîdayen HDP HannoverSV-Newroz Hildesheim

Ozan Sêfo, Helbestvan Wezîr Demîr

Festîwal Hildesheim

M.Emin Sewîm

Henîfî Behser

Konser

Trayse
Dekewten 13 ziyaretçi (66 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden