Meberm mayam ti mebermi

MEBERM MAYAM TI MEBERMI

Seran ser dewê ma veşnay
Ma kuçara mendîm werway
Pêro zanê KURDISTAN di
May pîzedi qeçî kişyay

Nêyar û fers tirk û ereb
Ma miyanra xayîn û xezeb
Hezar sero înkar kenê
Tim lejarê benê sebeb

Meberm mayam ti mebermi
Wa to çimara hesrî meyrê
Derd û kulê ma zaf û zafê
Meberm mayam ti mebermi

DIMLÎ
Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77