Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - P
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
p
Pincar
Pinde
Pers
Pers kerdi
Perskerde
Paya
Payakerden
Payi
Parzûm=
Par=Geçen yil
Pêrar
Perey
Perarey
Peri=Yaprak
Pera=Uçtu
Pere=Para
Pilol=Bulamaç
Peme=Pamuk
Peyig=
Pawit=Bekledi
Pak
Pîzozi
Pîzozî
Pilmisyê
Pilmisyayê
Pilmisyayen
Pilmisyawa
Pilmisyawo
Pilol=Bulamaç
Pirodi
Piromedi
Pêrodi
Pêromedi
Piya

Pîli
Pîlêma
Pîlê dewda ma
Pîlê sûkda ma
Dekewten 14 ziyaretçi (91 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden