Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - Pisîngamin
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  => Pisîngamin
  => Kewto dim helîkopterê lej
  => OMID VINÎ NÊBENO
  => Estanika Qeckînda mi
  => Sewlê nika
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma
 
PISÎNGA MI
 
pisînga mi pisînga mi
him geyrena him kaykena
pisînga  mi pisînga mi
pisînga mi reş û sipî
pisînga mi pisînga mi
pisînga mi mast hes kena
him wena him rokena
pisînga mi pisînga mi
pisînga mi merre gena
him gena him pê kay kena
 pisînga mi pisînga mi
pê kaykena dima wena
pisînga mi pisînga mi
pisînga mi maran gena
ma maran ra pawena
pisînga mi pisînga mi
wawik ame kewt kulinde
pisînga mi pisînga mi
pisîng amo ez aya kerda
pisînga mi pisînga mi
ma pîya şî wawik qewirna
pisînga mi pisînga mi
pisînga mi hêşedar a
pisînga mi pisînga mi
bêrê bêrê xo rê bivînê
pisînga mi çiqa xasek a
pisînga mi pisînga mi
 
Seba warza û birarzayê ki mi qet nêvînayê
Azad ARARAT 
Gelîyê Lolan, kişt la Lolan de nusîyaya
13.10.2015, Akademîya wêje, Xinêre
 
Dekewten 13 ziyaretçi (80 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden