Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - R
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
R
Ray=Yol
Ra=
Rez=Bag
Rezî=Baglar
Ro=Irmak
Ramit=Sürdü
Rakew=Yat
Rakewten=Yatmak
Rakewt=Yati
Rakewî=Yatayim
Rakewno=Yatiyor (bay)
Rakewna=Yatiyor (bayan)
Rakewnê=Yatiyorlar
Rî=Yüz sima
Rîyo pîs=Kirli yüzlü
Rayakerden=Yol acmak
Rayak=Yolu ac
Ravêrden=Gecmis
Ravêrdenbo=Gecmis olsunDekewten 13 ziyaretçi (61 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden