Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - SON TEŞKİLAT-I MÜLKİYEDE ÇERMİK KÖYLERİNİN ADLARI
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  => ŞEREFNAME'DE ÇERMİK BEYLİĞİ
  => SON TEŞKİLAT-I MÜLKİYEDE ÇERMİK KÖYLERİNİN ADLARI
  => T.C. DEVLET YILLIKLARINDA ÇERMİK
  => ARİFİ PAŞA'NIN SEYAHATNAMESİ'NDE ÇERMİK
  => ÇERMİK VE ÇERMİK SANCAĞI KANUNNÂMELERİ
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma

 
SON TEŞKİLAT-I MÜLKİYEDE ÇERMİK KÖYLERİNİN ADLARI
 
1928 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları isimli çalışmada Türkiye'deki tüm vilayetlerin tek tek merkez ve kazalarındaki köylerin sayı ve adları yazılmaktadır. Köy isimleri Latin harfleriyle ve hemen karşılarına ise Arap harfleriyle yazılışları bulunmaktadır.
Kitabın 591-614. inci sayfa aralıklarında Diyarbekir Vilayeti'ne yer verilmiştir. Diyarbekir Vilayeti'nin 8 kazası olduğu, bunlar Merkez Kaza, Çermik Kazası, Ergani Osmaniye Kazası, Silvan Kazası, Kulb Kazası, Lice Kazası, (?) ( Elimdeki notlar eksik olduğu için 7. ve 8. kazanın isimleri ve bu kazalara ait bilgiler yok. M. Üzülmez ).
Diyarbekir Vilayeti'ne bağlı kaza köylerinin adedinin toplam 561 olduğu kaydedilmiştir.
Çermik Kazası, Tchérmique şeklinde yazılmış olup, kazaya ait bilgiler 603, 604, 605. inci sayfalarda yer almaktadır.
Çermik'e bağlı köy ve mezra adedinin toplam 114 olduğu belirtilmektedir.
 
Çermik Kazası Köylerinin Adları:
(1.Belgede köy adları sanki Fransızca yazılmış!..
2.Metinde köylerin sıra numaraları bulunmamakta, sıralamaya sadık kalınarak numaraları kendim verdim. M. Üzülmez)
 
Merkez Nahiyesi
41.Doghan
81.Cotaghi
1.Apica
42.Dolakh
82.Kouyou
2.Agatch khan
43.Diqudoul
83.Kidjo
3.Aguirmat
44.Rubark
84.Kazo
4.Egregue
45.Rotan
85.Quérvantchimén
5.Alifer ouchaghi
46.Zubeydék
86.Kallo hanéléri
6.Elmavré
47.Zondjék
87.Quivan
7.Aloudji
48.Rergoz
88.Kor Kisti
8.Eléquviran
49.Zénilan
89.Queuzérique
9.Inquadj
50.Senbek
90.Kochinan
10.Baguirtek
51.Santou
91.Kum hanéléri
11.Bédvan sufla
Souzink (Djolan)
92.Kendjo hanéléri
12.Bédvan ulya
52.Soukrouk
93.Quiré gumi
13.Bér véran
53.Chézère
94.Quiri foutchi
14.Berot
54.Cheikhan dédé
95.Keylan
15.Béerique
55.Chékhlar sulfa
96.Kéroz
16.Bézén déré
56.Chéikhlér ulya
97.Quéquliqui
17.Béchine
57.Chirvaré
98.Mehmed bey
18.Benf hanéléri
58.Sar sap
99.Mahmouré
19.Bodran
59.Sarinjéque
100.Médin
20.Beyandoure
60.Safar ouchaghi
101.Mézréa
21.Bolad ouchaghi
61.Samaki
102.Mossa hanéléri
22.Piran ulya
62.Solakhan
103.Mossis-guan
23.Terbilé
63.Tanichmali
104.Milan
24.Terbi sepi
64.Achik khanéléri
105.Néchnique
25.Telberz
65.Abdul Aziz
106.Tourchin
26.Témo hanéléri
66.Abdan hanéléri
107.Tourla
27.Tènké tépé
67.Acan
108.Herétli
28.Tolique québir
68.Andjéviz
109.Hop
29.Tolique Khachi
69.Ayn calb
110.Hoqudji
30.Djéb
70.Ghian
111.Yéni queny
31.Djérman
71.Carto
112.Boxor
32.Djod
72.Kassi
113.Yoghon
33.Tchoulsise
73.Kara Karique
114.Yéssine
34.Hadji mélique
74.Kirk hanéléri
 
35.Hasso
75.Karadjique
  
36.Hasstou
76.Kressi
 
37.Khelelan
77.Kara kaya
 
38.Khandéque
78.Kara moussa
 
39.Dederé
79.Kaladjik
 
40.Dérézré
80.Corbé ogli
 
 
 
Kaynak: Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları , Dâhiliye Vekâleti Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi Neşriyatından, Hilal Matbaası, İstanbul-1928, s. 603-605.
www.uzulmez.info dan alinintidir
Dekewten 13 ziyaretçi (78 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden