Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - Sewlê nika
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  => Pisîngamin
  => Kewto dim helîkopterê lej
  => OMID VINÎ NÊBENO
  => Estanika Qeckînda mi
  => Sewlê nika
  ALFABA
  DIMLÎ
  Ma
SEWLE NIKA HER ÇÎ
YENO BI MI VÎR
 
FAÎK AXDAT
 
Akademîya Wêje a Şehîd Şîlan Baqî
 

Cîhê Çapê : Azadî
Dîroka Çapê: 2015
 
 
PIRTÛK SER O QESE VERÊNE
Ez na pirtûk raver uo kî bî sevev, miletê Kirmancî oncîya ebi raştîya xo ard tê rû îre, Rayver Apo’y rê, hevalê mayê kî Dêrsîm de, Kurdîstan de savata na dawa canê xo day, bî şehîd. Ş. Seyît Riza (Musa polat), Ş. Haydar (Ferhat Yerkan), Ş. Gabar (Tamer polat),
Ş. Celal, Ş. Agir, Ş. Serhildan, Ş. Jîyanda, Ş. Pîro (Erdal Kirmizitoprak), Ş. Savaş (Erkan Karaca), Ş. Sara, Ş. Fîdan, Ş. Rojbîn. Şaxsê nî şehîdu de tim şehîdunê Kurdîstanî rê maya xo Sewlî Xatune rê oncîya wa û birayonê xo rê kon xelete.
 
Ma bi xêr dî:
Çaye ma bi xêr dî?
Mi waşt kî jûanê moa xo ya sima rê vacî ma bi xêr dî. Simayê ki newe gine bi piro kowte haqîqatê xo dima. Heqîqat be jûan neno bi vatîş. Beno kî jûanê de bînya îso şîkîno qesey bi kero, va vacere a xo xapitena. Jûanê sarî ê sarîyo. Çiton kî ma nîşkînîme Afrîka rê vacîm Kurdîstan jûano de bîn çînyo. Heqê sima çaye nu jûan sima rê leeq dî bî da sima? Simaye kî sone jîaronê xo çaye namê jîarunê sima bi Kirmancîya êne vatiş? İtîqatê sima çaye ebi jûanê sima wa ame be nami kerdene? Naye bi zone kî jûyo kî vano Jîar û Dîyar esto, heq esto, Bumbarek esto, û wazeno kî jûane sima wa gos ro simano. O cem û cemat ebi jûanê sima, îtîqatê sima êno bi guritene. Vengê mîlçiko jû nîyo, gul û sosin jû nîyo, rengê xo, tonê xo, boya xo jûye nîya. Hergu milet ze jûbînî nîyo jûanê xo, tore xo, şînata xo jû nîya. Jûyo kî wazeno kî rîyê dina di her çî ze jûvînî bo, o wazeno kî dina çîne bo. İye ki çînebîyayînê wazenê mevazê ma Kirmancîme. Ebi zor qirkerdîs çînebîyayîne ma rê ama bi dîyayîne. Domanê miletê kirmancî xo rê raya xo ya haqîqate belî kerd. Çitur kî pîlonê ma koy xo rê kerd meterîs her daym ebi şeref û namusê xo ya pê ninga tifangê xo de bî. Nika miletê kirmancî kî zoneno ma çiton onca bîyayîna xo vete meydo. Kirmanc çar hetê Kurdîstanî de nika serê ningon dero. Cenî virnîya na dawa oncenê. Wayirê na qesa kamo herkês dest vîcdanê xo ser no vace ro. Uo kî wertê çar adirî de dormê bi ci cêrîyo, wertê derya û dengizî de her solixê xo de seveta miletê Kirmancî çînebîyayîne ra bîyayîne viraşto, û Rayver Apo’wo. Ma ni vanemî seveta dawa Kirmancîye kêso bînî qet teba ni kerd. Naye rind zanenîm ki her ca de sevata miletê Kirmancî taye bîne kî kar kerd. Kêm mendo, senik mendo ebi elm de rast nî ama kerdene. Ser nî şîyê naye herkeşî gorê xo hesa xo cira bi cêro mileto kirmanc bîyo jû. Kês qesonê bîno dima mefetelîyo. Jûanê ma Kurmancî, Soranî, Dimilkî, Goranî ze înîye. Jû ca ra ze serbetî vecînê. Waxto kî bî vila her çî ra tame kî cênê zedînê benê bi wes. Qi jû jû ra berz nîyo. Jû kî vîndî bo pero bene bi vîndî. Naye bi zonê. Jûanê xo ya qesey kere jûanê xo ya îtîqatê xo bi ramê, jûanê xo ya hez bikerê. Kam kî naye ni keno cayê xo na dina de çîno. Çiku û çîno rê bere bi vêne kî bexo nizano naye bîyarîme jûbûnî vîrî. Siro kî nusna mi dî kî, çîyo kî mi xo vîrî ra kerdo û çî ama bi mi vîrî. Sima kî bi nusne. Qilavuzê her çî dest erzeno sima eno bi sima vîrî. Kirmancîya simawa kî sima ra miradîya sima di bena bi haste. Qelema sima de eno ra bi jûan.Na rû ra van kî ma kot benîm bibîm tim rûyê ma hetê Herdê Dewreşî de nîya do. Kamîya xo xo vîrî ra me kerîme. Herdê Dewreşî ma rê me miradîyo.
 
NUSTOXÎ SER O
Faîk Axdat (Sînan Sarigûl) kamo?
Hona kî nî şî kowan de namê xo yo newe ni gurit bî namê xo Sînan Sarigûl bî. 1977 de Dêrsim de birayê xo yo dilet ama dina. Pêser o ponc va û biray yê. Qickêkîna xo zedene Dêrsim de jû kî dewa xo de lewe xalonê xo de verde ra. Faîk Axdat Dêrsim de şî dibistan. Hata kî Endûstrî Meslek Lîsesî qedena Dêrsim de wend. Qickekîye ra hata pîlenî ze sanika kotîye bi qesonê Qirkerdîsê Dêrsimî a bî pîl. Maye Faîk Axdat Sewlê ya torna Sey Riza ya. Dewa maye xo Axdadê Sey Rizayî yo. Dewa pîyê xo Hingirvan o. Hata ki bî pîl qesonê raştîya xo ya verene Kirmancîye ser zof çî gos nabî ser. Xeylê çî musay bî, xeylê teney çê xo ra amay bî qirkerdenê. Zulmê dismenî hona kî ni vindert bî. Leto de Domanîna Faîk Axdatî lewê xalonê xo de verd bî ra. Xeylê çî xalonê xo ra musa. Xeylê çî dî domanîna xo de. Domanî kulî ebi xeyalonê xo ya bîyenê pîl. Û kî xeyalkerdene ser o fikirîyene. Bado nîya da kî her çî ze xeyalê îsonî ni beno. Waxt îsonî xapino. Domanîna îsonî ze mîlçike destoni îsonî ra perena ra sona. Hata a siro kî îson domanîna xo de çi keno hata merdene îson tey beno îra dot teba çîno. Nîya dana kî raştîya to lewê to de ra. Tu kî çimonê xo qapon kere kî uca dero ya kerê kî uca dero. Gêre ku naye qebul kerê, dima kuyê. Xalonê xo ra Ş. Seyît Riza-Musa Polat’î (1995 Dêrsim de dewa Ortînîgi di gina ci, bî şehît) ra zof hes kerdene Faîk’î. Xalê xo Musa Polat bitu çeyî rê dîyax bî. Û ki çê ra vecîya şî kowo, kot bi raştîya xo dima, dina rijîya bi domano ser. Faîkî ebi serrona naye ser fikirîyene. Faîkî siro kî ko de xalê xo dî bî ze laserî hîştîrî şî bî çimon ra. O waxt ni zona kî raya dergi de nay ra dima kî îstîrê xo ebi hazar reyo bîn sevata olwozonê xo kî ene risnayîne. Xalê xo Musa Polat tornê Babayê lacê Sey Rizayî 1995’î de ebi bê bextîye dewa laçîno Ortînîge de dirbetin kot destê zalimo. Zalimê tirko ze zalimonê bîno nîye. Bê îman û bê şerefî ejdadê xo kî se kerd kî a rêçera şî. Tornê Sey Rizayî qetil kerdî bî. Naye ser dina rijyay bî Faîkî ser.
Ebi vatena xo Faîk Axdat vano: “Siro kî xalê mi gina ci ez bi xalika xo zelxi ma kî şîme Pulur nêweşxane. Morgê nêweşxane de mi meytê xalê xo dî. Mi zana kî endî her çî ze verênî ni beno endî raya xo mi belî kerd bî”.
Naye ser o Faîk Axdat kî fikrîyene yî kî endî zonene kî na raştîya xo ser o qanî ki teba bi kero. Nay ra gore welatê xo ser o dest kerd ci xeylê ser gurîya. Bado ama gurutene. Xeylê îskencê dî kot zindan. Elbîstan de zere de mend. Vecîya oncîya karê welatî ser gurîya. Uca kî tesanîya esqê xo yo ko ni verde ra. 1999 de sevata raştîya xo endî şî. Bî domanê kowo. Endî koyan de newe ama dina. Ze domano sowî newe de ama bî nami kerdene. Namê xo bî Faîk Axdat. Faîk Axdat 15 serrî yo kî koyanê Kurdîstanî de raştîya xo dima yo. Weşîya xo ramino.
 
ÇÊVERÊ ZERRÊ MA
Mi çêverê zerya xo gureto
Semîga çêverê zerya mi ko der o
Çêverê jûanê mi teyr û turê kowo der o
Mi çêverê çimonê xo gureto
Roştîya çimonê mina tu
Çemê Munzurî Koyê Sultan Baba’y de
Dêrsim der o
 
 
VANÊ USAR AMO
 
Vanê usar amo
Kuyo
Vanê vas rewîyo vile xo çewt
Vanê çîçega verê vore berbena
Herd naleno asmen miradîyo
Bêre bi vêne bêkeşîya ma
Xêyma şîyayê rojî verde ama guretene
Dugelî lal û kerrî
Rozê dina senik mende
Dina top bîya Îmralîya vêsayîye de
Peynîya xo ana ebi bê bextîye
Waxt bi waxt xo nas nîkeno
Ebi xizanîye to rê dina ama vurnayîne
Ebi xizanîye welatê mi ama guretene
Kam perskeno bira kam
Kam zoneno derdê miletê kirmancî
Kirmancî ra ber olwozê kirmancî
Kurdistanî ra ber herdê kirmancî
Ko ra ber dîyaxê kirmancî
Serok Apo’y ra ber serokê kirmancî
Çîno çîno çîno
 
KOYÎ VENG DANÊ
 
Koyî veng danê jûbînî
Koy qesey kenê
Xerîbîye dina cêna xo ver
Koyî hurîndya xo de
Qeyda Sey Rizay Qeyda Alîşerî vanê
Koy veng danê bira
Na sene zerya damîs dana
Destê ma zerya ma nî bena ko ra
Na sene sewda wa birayê mi
 
NIKA BÊKÊS O
 
Nika bêkes o hewnê xo de
Nika bêkes o waxtê xo de
Nika bêkes o teynayîna xo de
Waxt zerrê mi de makumo
Ez wertê waxtî de vîndî bîyo
Oncîya ez teyna o zerrê xo de
Teynayîna mi zerrê waxtî de
 
MORDEM
 
Mordem ze hewnê sewe
Vêreno ra sono ware ra
Kotî ki vinet beno şên uza
Siro ki bar kerd şî vêreno uza
Dina ze warê amnonî bena şêne
Payîz goça xo poştî dera
Qi teba ni maneno dime ra
İsonî ki çika emeg da
Na dina de honde aseno
 
DINA GEWRE
 
Xozanê dina gewre
Cûnê asmenê tarî
Mezgê mordemê xorî
Tu ma xapna astarê serê sodirî
Mordem zerrê xo di her çî vano
Wertê cematî de zuruker
Dewres zoneno cirmê dina
Adirê xo de vêseno beno wele
Qulê heqî de rûye xo yo
Ma tu xo vîrra kerdo heqo
Tu kirmancî xo vîrî ra kerdo
Heqê mordemî zerrê mordemî de
Tu gewra dina tu sipî
Tu kî bi waze çi ra tarî
O wakî roştî fetelîna roştî
Onca kî zurukera tu dina
 
BÊKES
 
Wuy daye ko bêkeso
Va saneno ci naleno
Vengê velg û vasê payîjî
Sano bi xo ver berdo
Tu vana zimistano
Zerya mi nîşta ro berbîso
Tayîne zerrê mi veto berdo
Teyr turê yabanî rê silayîya
Berê borê nu çi derdo
Nîseno kamî ra cêno ben
 
TENGE
 
Emser zimistan girano
Tarî nîşto ra ma ser
Tîjî ewro herey vejîye
Koyê Dêrsimî naleno
Vanê xebera şayê Parîs ra ama
Vilika ko wertê gonî dera
Sara ma wa vilike
Kirmanc kono ver
Wuy dayê Sara awika çemo
Wuy dayê Sara waye ko
Çîçega merga dîyaxa ma
Ana pîle wayira kirmancîye
Jîar bi jîare dekerneme namê tu
Dîyar bi dîyar fetelînîme
Kirmancî vilika ko kerde vindî
Cûanika kirmacî xirta
Ze Besê ninga tifangî dera
Ze Zerîfa meterisê koyan de
Ze Berîtane kêla de bena mîlçike
Hefê tu Parîs hefê sima Ewropa
Sima rê hefê ma êno ki
Çiton binê na rûşayanê de manene
Çiton na bar darene we
Binê guna çênonê kirmancî de
Tarîxê ma sima keno bi rûşaya
Sakîna ma rê ko bîye
Sakîna ma rê çem bîye
Sakîna ma rê maye waye ana bîye
Sakîna ma rê hevale bîye
 
HUKÎM
 
Ne roca tu şaya bîye ne ê ma
Tayîne kerde şaya bira
Dina ma wa sêni rizna
Kerd ceneme mileto rê
Ni zanê ki kês nî şîkîno dina rê hukim kero
Hukim dina de çîno
Hukmê Beynî Ademî hukimdar nîyo
Dina rê hukim ni beno
Dina hukim siknena

MORDEM
 
Mordem mabenê herd û asmenî de
Domanê sowîyo
Berbeno
Mordem mabenê tarîyo roştî de
Çêbero be zembeleko
Mordem mabenê heq û seytanî de zuruker o
Mabenê cenemî û cenetî de hewne sewe
Ne zonon dina zurekera ya kî qul
Ne zonon dina însonî xapinena ya kî
Nu kamo qesey keno zerrê ma di
Rind xirab û weşîye çika
Pero sanik sanya birayê mi
Herdo Dewres asmeno kewe
Tu çiton wazena hen yo
Rind û xirabe dina tu bi xo ya
Rûye xo bi çarne asmenî
Çi vênena
Taba çîno
Çiko tu ni zonena
Rûyê xo bi çarne herdî rut û repal
Çi ki esto zerya to dero bira
Çîyo bîn zur o
 
NA USAR
 
Na usar derdê ma onca têra bîye
Ze velg û vaşî
Ze çîçegê verê vore
Herd berbeno zengel ni gino ci
Asmen miradîyo silîye ni vorena
Koy isijî miz dumano
Dêrsim surgin dero domano bêkes o
Çi wazenê welatê saniko ra
Çi wazenê roca ma wa şayê ra
 
DES ÇIÇEGÊ USARÎ
 
Na vora sima bîye vore mare na verê usarî de
Usarê ma kerd bi şayê vesna
Vesna çîçegê mayê verê vore
Vesna çîçegê Xozatî û Pulur
Vesna des çîçegê Dêrsimî
Kam vano hîriso heştî qedî yo
Kam vano cengê ma wo dîsmenê qanî qedîyo
Dismen bîyo har mendo
Veng êno Derê Seytanon de
Tifang erjînê top vorenê
Na vora sima bîye heval Faîk
Na vora sima bîye Erdal Seyîtxan Azîz
Na vora usarî bîye heval
Bêwaxt vore
Tenga usarî de sima ma ra guretî dismenê kanî
Ma kerdîme bêkes
Na ma vîrî ra ni sona
Gonîya sima rişîye herdê dewresî
Çîçegê usarî ebi gonîya sima amey awe dayîne
Ginay na vora usarî de kowo Dêrsim de
Zerrê ma zon dano bira
Ax cîgerê dayîkon ax cîgerê hevalon
Ax hevalê minê raya derge
 
HONA REW O
 
Ewro amnon çika girano
Mizo de gêrm koto hawa serde
Na çi serra di bêbexta
Welatê mi tarîyo welatê mi roştî
Gêrmê na amnonî de merdene girana
Sewe derga meso
Qesa ma ni qedîya hona na dismenî de
Hona waxtê merdene nîyo
Qewxa ma esta gilê na ko de
Gulbangê ma esto na çemê Munzurî de
Hona rew o bêrê ronîsê
Gos bidê veng danê Welatî ra

XO ME XAPÎNE
 
Raver ebi fizilîna bî nejdî
Bado welatê ma guretî
Miletê ma qir kerdî
Bonê ma riznay hêgayê ma vesnay
Jan û torê ma birnay
Ma ra Heqa ma tirtî
Jîarê ma remnay çila ma dewna bîye
Endî locina ma dû ni kena
Verê olaxa ma ze verenî nîyo
Ma nika çi wazenê nî zalimî ma ra
Çi wazenê domanê soyî ra
Herdê Dewreşî ra

XEYAL
 
Vayê desta sodirî çika honiko
Mi mi ra ber canê mi bîyo senik
Hewnê desta sodirî çi giran o
Mi berê welatê dûrî
Tîjîya sodirî çika şîrena
Roştîya tu qi me qedîyo
Şîya serê sodirî xerîbîya
Tarîyê sanî mi bere peyser mîya
 
HEWNÊ MI
 
Vayê ko saneno rûyê mi
Vayê koyê Munzurî
Vayê xeyalo saneno zerya mi
Adir û kile gureto dormê mi
Mi ewro maya xo dîye hewnê xo de
Mi serê xo sano zonîyonê dakila xo
İştîr kotê çimonê mi berbo
Vore dî mi hownê xo de
Hownê ma de di dina estê
Jûye zonon jûye ni zonon
Qi tebay rê merdene çîna
Barkerdene esta tarîye de
Qi tebay rê waxt çîno bi zane
Bi zane her daym waxtê her çîyo
Bê waxt çîçegê cira ni bena
Îmis ni reseno
Dina waxtê her çî sas kerdo
Payîz û amnonê xo guman nê beno
Mordem ze ron ro vile şîyayî yo
Kotî de verdê uza ra pira sono
 
 
XELEŞYAYINE
 
Ma xo qi ni rot
Ma tayîne rê cenet wad ni kerd
Ma va pîya virajîme na suke
Ma pîya raverîme adirî ra
Ma qi ni kowtîme dûrî na sevda ra
Mabenê xo welatê mi bî
Gonîya ma gîrîna bira
Roştîya ma hona ni qedîya
Her ki şî benê hîra çêberê ma
Ma çeperê dismenî rizna
Asmen her waxtî ra nejdîyo ma rê
Astarey binê destonê ma di
Seyîdê ma virniya ma de roştî yê
Raya welatê mi roştî dana
Ne qedînîme
Ni îye ki ma ra tepya ênê
Hata xeleşyayîne
 
KO ÇINEBO
 
Wa bêro wertê vao ra
Wa bêro kowonê berzo ra
Xo ra verdo barîye sewe ra
Tarîyê welatê mi ser
Wa bêro waxto rew ra
Vengê î verino bîyaro î peyîno rê
Vayê koy girano xapino
Koy qesey kenê zonena
Koy nalenê kes ni zoneno
Bar kenê vayê ko sonê
Sonê waxto kî ma ni zonenîme
Sonê peyser anê raver benê
Bîyayîna ma şîyayîna ma
Zanayîna ma çînebîyayîna ma
Esqê ma şînê ma şîvanê ma
Her çîyê ma koyî
Onca koyî
 
AXDAT
 
Axdat isijîya tarîya
Kuyo kotî dero pîrê mi
Kuyo gulbangê sewe
Sanika Dêrsimî
Axdat vêseno vera sonî de
Jû vayê xo yo jû telî
Fîlîska cinena sowa xo
Hona cûnê xo vay dano
Axdat sanika birayê mi
Pîrbabo girano şîya xo
Meyman kunê ra bêveng
Gonî rişîya Seyîtî kunê ra
Axdat bê wayiro kuyo
Kuyo pîrê mi Sey Riza
Kuyo Qilavuzê Qonaxî
Jîarî vesay biko
Axdat isizo cîgera mi
Waxtê xo pîno wayir bero
Wayir bero pîrê mi Sey Rizay
 
 
WAXT
 
Ma vaxt vilesno ro zerrê xo de
Waxtê mayê şîyayîne çîno
Milkê ma vilê ma de
Desturê ma welatî dest de
Kokê kamcîn dare rê beno
Gonîya ma bîye rişîya uca
Ma waxt vîndî kerd sewe de
Vindetene çîna sevkanî rê
Roc çika bê waxt bo
Hendo ki nu ro nu can der o
Waxt herey nîyo qi çîye rê
Ma waxtî xo vîrî ra kerdo rew ra

SANIKA MA
 
Mi waxtî tarîyê sew de kerd vînd
Mi roştî çimonê to di dîye
Mi to di xo kerd vînd
Vayê kowo
Laserê payîzî
Howrêsê zimistanî
Dewran çerexîno dewr êno kî
Kam çi zano
Mordemê qesey keno
Qesey keno na qeyda
Vano
Na sanike kês mezano kî
Jû herd jû kî asmen
Jîar û dîyaro ra eyan beyano
Na sanika ma ni qedina
 
 
PÎR Û DEWRES
 
Kowonê ma de verasano
Zerrê mi de tarîyo perîsan
Cîgeram nata bê
Meso
Qersuna şîyayê ez gureto
Qese tu ser ezo perîsan
Bê zerrê mi ra pers ki
Dirbetiya mi hona ni bîya wese
Gos mene qesa sarî ser
Sanika min û ko to rê bena pers
Jûanê kirmancî de beno berz
Jûyo ki tembur ceneno vacero
Hownê mi de dewresê ma amo
Gulbang kowonê ma de bî berz
Şanê koy tey koto bi tewt
Zerya ma bîya bi seniki
Vengê tufango ni birîno ko serde
Dêrsim çêneka azeb a
Cenîya vîyaye
Savana vacero derdê ma rê
Pîrem temburê xo piro di gulbang di
Beno ki sanike bo derd û kilam
 
 
TU
 
Tu gêrmê na amnonî de
Vayê serê sodirî
Tu tarîyê na sewe de
Çila verê adirî
Tu wertê na cematî de
Qese temburî
Urzê
Urzê şimê çemê na Munzurî
Urêe şimê
Na birr de mîlçika na goyîne
Kemerê na Axpinos’î de malê koyî
Koyê Munzurî de helîyê serê kemerî
Zerrya îsonî de KURDISTAN
 
 
TEYNAYINE
 
Nika waxt mara dûrî koto
Nika vayî raya xo vurno
Mi xo zerrê xo de kerdo vînd
Tarîyê zimistanî de teyna
Mordem teynayîna xo de vêneno roştîya xo
Ge-gane roştî ge-gane miz û duman
Nika usar rew êno nika ra hewes
Nika ra xozanê payîzî benê zimistan
Teynayînî vorena serrê mi ro
Werte de ni roştî ni qesa
Teynayîne rijîna dina ser
Werte de tîjî werte de roştî
 
QI TABA ÇINO
 
Welatê mi de titikê domano çîno
Çîno kî kay kere verê çêberî de
Çêberê xo çîno kî kay kero
Birrî qanqolî nê gureto kî kay kero
Verê çimonê heqî de
Heya verê çimon de
Vêsa vay dîya verê çimonê heqî de
Morekê kewî zincilê semî
Amê tirtene vilê wa onê ma ra
Verê çimonê heqî de cenîy sûngu bîye
Verê çimonê heqî de domanî estê wertê kila adirî
A rî ra van baxçê domanonê kirmancî
Dewa ma
Nika çîne kî domanî kay kerê
Ze hownê sewê ameymê sonîme
Ze sanika zimistanî qesey bîye
Roştîya to de bêro dîyayîne
Çêberê roştîya de reyna senê bo Kirmancîye
 
 
HESA HER ÇI
Sanika tu çika mîlçikê
Sanika tu çika perperikê
Bero comerdîye herd
Me miradîye tu asmen
Jû ma jû sima kam kî sa va
Ne ez zonon jûanê mîlçikê
Ni kî perperiki zonena jûanê ma
Seyrkerdene beso xozanê dina de
O waxt mordem bi zano
Rind zoneno mavenê mîlçiko mordemî de
Mavenê perperikî û mîlçîke de
Cêr u cor çîno
Çê ma jûyo dina gewrê de
Heqê her kesî esta herdî ser o
 
 
ESQ
 
Esq ne mavenê çênek û lacekî de
Esq ne mavenê heqî û qulî de
Ge-gane welat o
Ge-gane tayîne rê telîyê kêngerî
Zerrê îsonî der o wertê xorî de
Ge serdino ze vore ge-ganê tiramya adirî
Jûyo kî verê jîyare de îtîqat de
Cirê bena çêneka azebe milaketo herdîsin
Fecîrê sodirî de bena tîjî wayirê çeyî rê
Şûwanê malî rê bena velg û vas û çîçeg
Bêkesê ze mi rê kî beno bi ko
 
CAYÊ XO BICE
 
Mordemo hewl
Dûyazgê xo de vêneno cîranê xo
Şûwanê malî loqmê xo dano
Talib gulbang cêno pîrê xo ver de
Çerxê dina êno sono
Ni payîz beno payîza verene
Howr top bîye kam çi zano
Çi voreno serê ma ser
Xo rê sitare bivênî hona kî nivoro
Malê koy cayê xo guret
Xebera tu çîna
 
DINA
 
Hewnê mi zuruker o
Kotî ra mi rê per qenat
Dina bı xo zuriker a
Hasa
Mordem bı xo zuriker o
Hewn bı xo zuriker o
Omedya zuro çîna
Dina bı xo omedîya
Na kewe na sûr na kêsk
Na mîlçike na velg na vas
Tire dina çayê honde şîrina

QI ÇIYÊ XO NI DARENA WE
 
Waxt êno her çî xo dareno we
Waxt êno zerrê mi damîs ni dano
Barê dina girano qulî rê
Kamcîn waxt pîna zerya mi
Kamcî vayî de to rê êno mûjdanî
Kamcî laser êno beno
Kamcîn hewresê ko
Ze qesa verê fekî vay dina
Qi çîyê xo nîşkîna wedaro
Her çî hurîndya xo de waxtê xo pîno
Qese kî henyo waxt ki ama
Êno vatene dina keno têmîya
 
 
TEYNAYINE
 
Oncîya têsano ni zon çi ra
Oncîya teynaro kamî rê teyna
Zerrê xo de daron we tiron teynayîne
Key kî mi verda ra ze mîlçike
Perronê teynayîna xo
Werte de teynayîna welatê xo vênen
Asmen beno teyna wertê perronê xo de
Teynayîna ma rê berbena
Ma teyna nîme xo rê
Jîar û dîyarî ma rê heval ma rê bira
Herdê ma ma rê ma û pî
Tu teyna nîya bira
Raya ma ma rê heval a
 
TENGE
 
Pepug gucîgi de fetelîno
Çi fetelîno pepug
Na roca ma wa tarîye de
Roştîya dina bîya seniki
Xizirê serê deryayî
Pê ni heşîna vengê Kirmancî
Tîjîya ma wertê deryayî de
Miletê kirmancî tenge de
Tu su usaro bilbil bêro
Koy sên bê bilbil bi aso
Boya gul û sosin ser o
Serê Marmara de top bo
Tu su zimistan vore rovileşîyo
Awika çemê Munzurî sero deryayî
Omedya ma roştîya ma reso
Tu su tarî endî roştî bêro
 
NEJDÎ
 
Çika kî ma rê tenge êna
Roştî hende ma rê nejdîya
Sewe çika kî tarî bo fecîr nejdîyo
Vore çika vorena bi voro
Usar herd dayîm beno sên
Çika kî zerrê mi beno bi teng
Raştîye rê hende ben nejdî
Çika xo xo de qesey kon
Hende dar û ber mi rê beno nejdî
Jû zerrê mi de qesey keno
 
NAMEKÎ FETELÎN
 
Wazon kî namê na rocî piranî
Çîyê nêno mi vîrî
Namê to rê nêna dîyayîne
Ni zon asmen beno
Vazon tu name kerî roz
Tîjî to rê senika na tarî de
Tu her waxt lewe ma der a
Ni zon derya beno
Ni asmenî der o namê tu
Ni herd der o
O kamcîn name yo kî xo name keno
Zerya bele de esqê Derya de
O kamcîn name yo kî qese der o zerrê ma de
Ma rê hete ra rama hete ra roştîya
Dina de sema der o esq der o Dewres
Jû xozayê namê kena namê deyî
Uo kî ci rê wayiro hadaro
Jû herd zoneno jû asmen
Jû çîçege zonena jû perperiki
Nika îmralîy^e der o
Her waxt her ca der o name
 
 
VÎR DER O
 
Mordem xo vîrî ra keno xo
Waxt ni maneno
Bîyarî xo vîrî
Mi kotî ca verda xo
Heto jû de dina
Jû het de kam
Bîya xo vîr mi xo vîrî ra me ki
Mi xo vîrî ra ni kerdo sima
 
XIZIR
 
Xizir nîşto ostor fetelîno
Feqir çengê bonî de jîveno
Birese tenga ma rê
Wayirê derya û vayî
Name û nîsan va wo pak o
Ze roştî wertê ma der o
Pîr û Rayver tewt der o
Dewres ci re nejdîyo
Xizir ma to rê poto qirvan û nîyaz
Çiley fîte tê
Qawitu onto
Pîl û girs to rê dare der o
Ninga xo mekanê ma de
To rê şîme çep û rast
Rast û çep
Sema û sejde
Guna ma ra verê tenga ma rê
Jû beno wayir bimbarek
Xizir
Dar û ber ama sejde
Awike cêrîya zem zem
Dina bîya hews û kêsk
Bê bê çimê ma yo raye ra
 
RAYA HEQÎ
 
Raya heqî de nawo sono
Feqir tewt û jîvayîs de
Cor sêr keno asmen o
Cêr de Herdo Dewres ci rê yar o
Astarê sodirî bereqîn o
Jê çîkê adir kowto jûan
Tîj kî sewle dana pe ko ra
Jû ezo heqo zerrê mi de
Çengê bonî de çileyî nîyajî
Bekêsê mi to rê ajî
Venga raya heqî de bero îman
Jûanê mi rê îtîqatê mi rê bero jûan
 
NALAYIS
 
Veng êno vengê koyî
Naleno bêkesê mino be wayirî
Ezo kuto tenge bi res o
Kuyo kotî der o dewresê dewreşî
Nê lo ma ra çi wazene axlerî
Sima ma xo vîrî ra kerdîme
Rîyê xo çarno malê dinayî
Sirokî kunê tenge ênîme sima vîrî
Çerx û pervaz dano koyê serî
Heto jû de koyê Tujîkî
Ci ra aseno koyê Munzurî
Miz gurito gola Buyere
Zimistano tenga têr û turî
Alem hewn der o nizano
Dewî dengay male milkê dina
Ci rê bîyo şîrîn ma xo vîrî ra kerdîme
Dewres vano mi pêsê xo sanay ro
Rûyê xo açarne Tîja sodirî
Ci rê minet o sunet o
Beno kî ra verê gunê sima ra
 
RAYE
 
Padîsayo newe nîsto ro textê
Vanê bêro pêser uca Kirmancî
Sima rê xêr çîn o teber de
Cemê xo girê de bi çerexîye
Payîz amo payîzo de giran
Pîrê mi cêro êno barê xo giran
Rayverê mi sono destê pîrî
Raye ra nîsto ro dewreso de perîsan
Pîr Rayver dare ra vindene
Dewres ver de wazene dûyazge
Dewres kono virniye
Pîr û Rayver dima kono jûan
Talib yel û qom top bîyo
Adir kerdo we tarî bîyo roştî
Dewres tembur cineno
Pîr Rayverê mi kowto tewt
Talib mûrîd mûrşûdê ma bero îman
Nelow raya xo vînd me kerê
Kunê binê serevdûnê bêîman
Bêro jûan bêro jûan tembur
Ton kî kuto ci roy ra bi vecîyo
Kirmanco nikayen be jûan
Be îtîqat be şînat
Bêrê pêyser sima rê von
 
DISMEN
 
Jîar û dîyar vesnayî
Gomey û pagî riznayî
Dar û ber birnayî
Ni mezelî estê ni kometî
Ne law kamo wayirê na zulumî
Yezîdê Şamî eskerê Romî
Ci rê ne mano ci rê ne mano
Hêf cêne wayirê kowo
Kirmancu vengê xo kerdo berz
Amê jû ca bîyê sa
Kes nîşkîno ma bi vesno
Gonîya ma kewta têmiyan
 
DEWRES
 
Dewres na sene qesa bîye
Dewrê ma di ama ra
Ni ray mende ni ocaxî
Ni Jîarî asenê ne dîyarî
Vengê temburî neno nika sedayî
Ni Pîrî asenê ni Rayverî
Miz koto raya ma ser o
Ne zon se bikerîmê ya ewlîyayî
Ma xo esto hîmmetê Jîaro
Cerenîme vero bêro comerdîye
Ma xo vîrî ra me kero
Hîre se û seştî û seşt ewlîyayî
 
DEWA MI(Sevata Domano)
 
Dewa ma wertê kowon de
Dormê xo bax û bostano
Verde bizekî çerenê
Domanî bizekon de kay kenê
Dewa ma verê kemerî de
Ser de helîy perenê
Kergî remenê binê çepero
Domanî tersenê
Dewa ma wertê birrî de
Dorme de mîlçikî wanenê
Domanî kay kenê
Ginenê waro berbenê
Dewa ma Kurdîstan de
Hergu milet cîranê ma
Jûbînî de dost û yarîyê
Hata merdene
 
 
GAXAND(Savata Domano)
 
Gaxand ama gaxand ama
Kalo sipî êno kalo sipî êno
Çi wazena kalo sipî kalo sipî
Sima kî çik da aye wazen
Tene ron tene toraq
Tene hako teno ardo
Bice tore bice tore
Poce borîmê poce borîmê
Gaxand ama gaxand ama
Dakila mi nîyaz poto
Vila kerîmê vila kerîmê nîyaz vila kerîmê
Cîran vacê qewul bo
 
MALÊ MA ÇÊ MA(Sevata Domano)
 
Namê biza mi sûrga
Sona birr çerena êna
Dakila mi der kena
Biza mi sit zaf dana
Namê mîya mi qera
Sona ko çerena
Pirçê xo dana ma
Daye mi rê goro viraze
Namê manga mi çara
Sona mergê çerena
Guke xo lînê benê girsî
Ma rê citê de sona
Namê mayina ma Dîlbera
Kês ni reseno ci vozena
Zenê xo semo rindek o
Pore xo şîya yo derg o
 
MÎRÎG DE VENGÊ DOMANO(Sevata Domano)
 
Domanî berbenê domanî
Dewa xo vêsa domanî berbenê
Vengê xo ni sono caye kî
Dewa na Mirîg de
Domanî berbenê domanî
Wertê bonon de vêsenê
Mîrîg de astarê ma vêsenê
Vengê xo ni sono caye kî
Domanî berbenê domanî
Wertê adirî de domanî vêsenê
Dewa Mîrîg de Kirmancî vêsenê
Vengê xo nisono asmen
Domanî berbenê domanî
Benê berz asmen ra sonê
Asmen de perenê
Dina vêsena dina
Vengê domano kî birîya
 
SANIKE(Sevata Domano)
 
Ma sanike ra hes kenîme
Ti vana hewn de perenîme ra
Gê benîme helîyê serê ko
Gê masê binê awiki
Ma sanike ra hes kenîme
Astaron de qesey kenîme
Gê nîsenîme astorî fetelînîme
Ma perîyê sewe de qesey kenîme
Ma hownê xo de fetelînîme
Perî yena ma bena
Ma ci ra ni tersenîme
Ma domanê kowanîme
Welatê ma de ters çîn o
Ko ra zaf heskenîme
Ma de ênê jûan qesey kenê
Ma jûanê xo qesey nikenîme

BÊ ME VINDE
Waxt çîno kî tu ser qisawati me kerî
Ze hewreşî vişîno êno çîyê zerrê mi ra
Dano arê beno çik esto çîno henî
Jû tu manena zerrê mi de
San û sodirê mi nimendo
Sewa tarîye de tu roştîya
Roştîya sodirî de tu kî nena tarî
Waxt çîno kî zerrê xo de meberbî
Endî bê wayir
Uo kî mendo tu bice su
Jû royê mi mi rê verde
Be wayir me vinde
 
EWRO WAXT VINDETO
 
Namê tu Sakîne bî maya xo ra kî bîya
Kowan kî veng da Sara bîye heyn vat
Raver çêna ma û pîyê xo bîya
Badona bîya bi çêna Kirmance
Sara ewro veng gina bi ko
Koy venga jûbînî danê
Hewreşî vişînê zerrê ma de
Hîre Kirmancî
Hîre Cenî
Hîre hevalî
Se beno vacê ma lex kerdo û urcê xo ser
Hîre koy dêmdîye parîs ser
Hîre rayverî
Hîre çiley
Se beno çimonê xo ya kerê
Ewro parîs her jûan de şîn û şîvano
Ray olax cêrîyê milet bîyo bi laser
Binê ningonê hevalonê Sara de
Ewropa nalena lanet xo rê wanena
Ewro Dêrsim de koy nalenê
Çemî raya xo vurna
Tîjî bîya bi lêl asmen cêrî yo
Besê nalena Zarîfa berbena
Raver Roza Kilara nika Sara Fîdan Leyla
Ewro ar bi kero parîs xo wedar o
Ebi çik kena pak na gonî
Az bi az neno bi xo vîra kerdene
Ewro adir gino bi zerrê ma
Her çî vindeto wertê waxtî de
Ewro ma Ana Pîle vînd kerda
Koy nalenê çêna xo vînd kerda
Ma ti nî bîya destê dismenî de
Xo nê da dest zulmê na dina de
Tu nîbîya hevalîne kerde Mazlum’î rê
Sara se bîyo to rê urze
Bîya hene kî nu sene şîno
Wwro dina de şîno şîvano
Hergu jûan de şûarî ênê vatenê
Hergu canî de hîştîr ênê be war
Jûanê esqî çîno ze temburî
Ewro parîs de waxt vindeto
Waxtê kono jû
Waxtê esquno jû
Kam çi zano waxto bîn ye kamî y
 
DÊRSIM
 
Dêrsim sene namo de semino na bi to ra
Ni zonon çêbero ni zonon birro de semin
Dêrsim na sene rindekîya to de
Ni zonon çêneka ni layiko azeb
Dêrsim nu sene derdo kerdo zerrê to
Ni zonon dirbetina nalena ya kî zewuto
Dirbetya tu kotî der a hetê çep ya rast der a
Nalayîsê to ra zonon xorî ya
Dêrsim nu vengê çikî yo yeno to de
Vengê axlerêno Dêrsimî yê kokim Sey Rizayî
Demeno Heydero Abaso Kureso Usiwo Alo
Nu vengê seydonê xarpetî yo
Dêrsim nu sene esqo tu verdo bi zerrê ma
Des û di ocax çar çêber kenê
Her cayê tu jîar û dîyarî
Her cayê tu cem û tewt
Hetê jû de koyê Tujîk heto bîn de Duzgin
Dêrsim çaye nalena boya heqî
Çêberê Kirmancîye îtîqatê ma
Bê comerdîye menale
Dêrsim kam kî tu vêneno esqîn o
Nu sene adiro tu kerdo zerrê ma
Zerya ma kuta bi tu ni tersena
Bê comerdîye tene raye bide ma
Dêrsim çaye vengê temburî birî yo
Cem û cemat vişîyo ko ra
Xo xo de qesey kenîme jûanê ma
Nu sene adiro gino wertê ma
Pîrê tu rayverê tu dare ra
Dewres xo dardo we berbeno
Mezelê axleronê ma çînê
Şîme ser teselya xo bikerîme
Derdî estê dina de bê derman
Dirbetî estê wes nibenê
Perskerê vacerê derdê tu çik o
Derdê mi tûya pê telî de wanon ze bilbilî
Tu ko bê ez vayê tu
Tu çem bê ez awika tu
Dêrsim vengê mi çiton reseno tu
Xizir bêro vayê xo bîyaro
Vengê mi telî bo urze ro
Kam çi zano reseno o waxt
Zonon ma ra miradîya
Onca tu guno ma ra vêrê
Esqê xo zerrê ma ra kemî meki
Dêrsim tu royê ma ra ni vecîna
 
 
ZERDEŞT(Sevata Domano)
 
Zerdeşt locinê ra dû vecîno
Nika dakila mi non poto
Bê bê her çîyê ma zedîno
Zerdeşt temburê ma cenîno
Cem girêdîyo sama sonê
Bê bê îtîqatê ma zedîno
Zerdeşt hêga ramîno toxim erjîno
Bê bê riskê ma zedîno
Dewran onca cêreno
Zerdeşt bê çêyonê ma
Ma domanî çimê ma raye ra
Gaxan amo riskê xo wa
 
JÛANÊ MA NALENO
 
Xorî ra nalayîs êno xorî ra
Ti vanê domano di sawî yo
Nê zon çênekade azebe
Sene jûan de nalena nizan
Kamcên dewr de naleno dîyar nîya
Waxto kî birese
Ax merdene ma Kirmancî rê letey bîye
Nu veng vengê jûanê mino
Nu berbîs nu nalayîs girano
Raver ma qir kerdîme vesnayme
Bado sanay vera va û pukî
Ma nika çiko
Ao kî mendo çaye kerd vîndî
Endî maye domano di zonê xo de qesey ni kenê
Lacem çênam nivanê
Kes esqê xo jûanê xo de niyano serê jûanî
Endî meyîtonê xo ser jûanê xo ya niberbenê
Î kamcî dûaye ki jûanê sarî de qewil bo
Xo mexapine ma kî mexapine
Jîar û dîyar ma rê heredîyay
Rêç û ray bî vîndî
Çiko ma jûan û îtîqatê xo kerdo vîndî
Zaf herey nîyo bêrê acerê
Jûanê ma qesey kerê ki rast bo
Jûanê ma wa binalê minete bikerê
Jîar û dîyar hast bê amen bicerî yo
Cem û cemat bi ramî yo
Bêrê metersê
Jûanê xo ya biberbê bihuyê
Jûanê xo ya hez bikerê bimiradîyê
Ebe jûanê xo venga heqî dê
A roştî de hurînd bi vêno
Roştî bêro jûanê ma rê dina senê bo
 
 
MI XO KERDO VINDÎ
 
Mi xo kerdo vindî fetelîn
Nîya don teber raye zerre der o
Tarî yo roştî fetelîn
Se beno roştî kotî der a
Mi xo xo de kerdo vindî
Gino piro fetelîn teber ra
Bê acere teber ra me fetelîye
Xo de bi vêne xo
Budelayo bê keş

ONCA KÎ A ŞÛARE CINÎNA
 
Onca a kilame vat a cînike
Çimê tuye şayî burîyê tuyê dergî
Fetelînê mi ser o ez berbon
Onca kî tembur cineno a kilame
Mi destê tu gureto pe nalon
Wazon kî bi zane tilsimê layê destê mi
Onca kî a cînike a şûare vana
Nîşta bi mayini serê xo verdana ra
Zerya mina bele ro dina mina tarîye ser
Onca kî a şûare cinîna
Berbon ni zonon nika kotî der a
Werte çar dêson de wertê xeyalon de
 
 
XO MEXAPINE
 
Kamî jûvînî nixapino kî royo budela
Bê mefetelîye nî rayo ra
Nî rayon de esq cêrîno vêseno
Tilsim kî şîkîya vêseno vay dîno
Mi mexapine zerrê mi de namê tu çiko
San û sodirê tu çîno bê waxt
Dem êno dewres dem êno dîwane
Mi mexapine temburê zerrê mi
 
 
Bê endî bi qedî yo na hesrete
Welatê mi çaye heyn girana şîya tu
Nu zewitê ni darîno tu ser ra
Çimonê mayanê ma de hestir ni mendî
Zerrê ma damîs nidano tenga to rê
Onca naleno derdonê domanonê xo ser
Çimê ma rayo ra
Bê bi qedî yo
Endî wes bo na dirbet
 
ŞIYAYINA SEWE DE
 
Pesewe ma rê ze dakila
Kunîme rawo ver vengê têr turî
Astarey ma ser o xeyme kerdo ya
Lolikê adirî wertê vason de vêsenê
Ningonê ma ver zerencî perrenê ra
Vengê xo wertê tarî de beno vila
Lûye vesanîya xo ver nalena
Sewe ci rê berbena
Pepug waneno pagonê vesayîyo de
Dûrî ra vengê kutikonê dewe êno
Boya gule sosinonê ko pirnikonê ma verde
Morî rayo ser de xo sano merdene
Xafil de vaye êno cêno beno
Çika xeyal estê
Onca rut u rapal rayon de manenîme
Ververê kowon de warê xo cênîme
Cêrê ma de mîlçikî perrenê ra
Qilasnenê ra sonê vay ver
Ze qersune fîlîska cinenê
Ma cênê perronê xo ver benê
Helîyê porê semin
Sima ênê ma vîrî seyîdê Kurdîstanî
Serê zerrya mina bele de ca gurito sima
 
WAXT XAPÎNO
 
Waxt îsonî xapino beno
Rey beno sodir seyr kena sono
Rey heşte
Rey asme
Rey serre
Seyr kena vêrdo ra şîyo waxt
Dina îsonî xapina
Maya xo rê bena masumo pak
Domanîye
Azebîye
Kokimiye
Ze pelgonê payîzî rişîna
Tu kî raya xo ramita
Heqîqatê xo dima şîya
Jû tore maneno beynî Adem
Ya kî herkês xo vîr ra nibeno
 
TÎJÎ
 
Tîjî ma rê roştîya siro kî ma rê vecîna
Kelonê xo birneme semîga bono de
Astarê zernen oncenê benê asmenî ra
Dina bena sêni sona
Eke nîste ko serde
Ebi îtîqat ci rê dare derîme
Onca sodirê ma roştî der o
Êna war sona peyê ko ra
 
BÊ ME VINDE
 
Wayirî xo dardo bi we
Kam çi zano nika kotî der o
Kamcîn waxt û mekan de
Tu çaye ma bêkes verdayme
Zonon bêkesiya ma mara wa
Waxto kî ma heqîqatê xo xo vîrî ra kerd
Û waxt perr kerd ya şî
Pîr û rayever ningî ontî semîgonê ma ra
Nika kowon de mekan gureto
Çemonê zelalo de golonê bê binon de
Rey benê helîyê perrî semin
Ge-gane vayê vera sonî ko ser de
Bê mevinde na bêkesîya ma rê
Ma tu xo vîrî ra kerdîme
Tu onca guna ma ra verê
Heqîqatê ma ma rê vace bê
Waxt êno zerrê mi der o
Cayê tu serê zerya mina bele de
Dem êno heştîronê çimê mi de
Esqo jûanê xo çîno kî to rê vace ro
Vêseno vay dîno raştîya tu ver
Me vinde mekan bi mekan bi fetelîye
Tujîk
Munzur
Duzgin
Baxira Sipîye
Guna ma bêkeso ver cerê
Sima ver de dare derîme
Qusir dismenê ma der o ma vesnayîme
Ze telîyê vay vay dayîme çar kosê dina ro
Onca ma arê de pêser bê me vinde
Waxt nimendo
 
HER KI TU ÊNA BI MI VÎRÎ
 
Her kî dina xo kena bi newe
Ma dina ver benîme kokim
Her kî dar û ber çîçeg keno bi ya
Palaxê kuna bi ma ser
Her kî qersunî vorenê welatê mi ser o
Lesa mi bena bi giran gonî sona
Her kî ramî vorena bi herd ser
Heştirî ginenê bi çimonê mi ver
Her kî tu êna bi mi vîrî dayê
Axdat beno bi sên bexdê beno kewe
Heştîrî zerrê ma ra sonê
Helîyê mino tu ser fetelîno
 
SAYÎR KÎ VANO
 
Sayîr kî ko ser vacero
Koy benê kewe awike bena bi sên
Sayîr kî welat ser vacero
Dewî vesenê dangay rijînê
Sayîr kî esq ser o vacero
Vore vileşîna ro vîlîkî benê ya
Sayîr kî derdo ser vacero
Zerrê damîs nidano gonî sona
Sayîr kî xo ser vacero
Tembur naleno mizrap şîkîno
Sayîr kî dina ser o vacero
Dina huyîna xapinena sona
 
KAM ÇÎ ZANO
 
Ondêr esqo mecal ni dano
Mino to rê dina kerda bi tarî
Ne ez vişîyun to ra ne tu vişîna mi ra
Rey dano bi pero rey êno bi were
Bê bivêne kî waxt ni mend
Nika waxtê şîyayîna
Ma çêver dayme qesê û cemat
Kowtîme rayonê dergo
Poştîya ma de derdê dina
Zerrê ma de esqê tu welat
Mabenê mino to de waxt
Kam çi zano çi waxt ênîme jû ca


ESQ
 
Omrê perperike jû sew a
Bextê xo fetelîna perrena ra
Dormê adirî de çerexîna
Eseqîya adirî nat û dot
Dot û nat
Zerya perperike kewta adirî
Kês nî nişîkîno qan kero
Xo kî eşt adirî
Vêsena vay dina esq qedîno
 
Dekewten 13 ziyaretçi (62 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden