Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - T
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
T
Tenik=ince
Tûnik=Cep
Ti
rş=Ekşi
Tirşik=Kuzu kulagi
Tirşek=Ekşicik
Tebarek
Tehl=Aci(mazi acisi)
Tûn=Aci(Biber acisi)
Tenîre
Tolik
Teyr
Torzîn=Balta
Torzile=
Tewq=Sac
Teşemişi=Apse
Torgi=Dolu
Tewre=Torba
Tewr=Dahil
Tengi=Dar
Tenya=Yalnız
Tikûtenya=Yapayalnız
Tew
=Nöbet
Tar=
Tarek=
Tarî=Karanlik
Tayn=AzDekewten 12 ziyaretçi (29 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden