Şaban Kazan (Dimlî)
Şaban Kazan (Dimlî) - W
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  WÎDEO"Î
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  ALFABA
  => A
  => B
  => C
  => Ç.
  => D
  => E
  => F
  => G
  => X
  => O
  => Z
  => T
  => L
  => Q
  => N
  => W
  => P
  => M
  => R
  => H
  => Î
  => K
  => V
  => U
  => Û.
  => Ş.
  => S
  => Y
  => Ê.
  => J
  => I.
  DIMLÎ
  Ma
W
Werdi=Yedi(yemek)
Ware=Ülke,vatan,yuva,ew
Waramayen=inmek
War=in
Wabo=Tamam
Welat=Vatan
Weşi=Hoş
Weşo=Hoştur(bay)
Weşa=Hoştur(bayan)
Weşê=Hoşturlar
Weşîbî=Hoştular
Weşe=Canli
Wext=Zaman
Wexteki=Zamane

Dekewten 14 ziyaretçi (94 klik) îste
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden