Şaban Kazan (Dimlî)
MENÜ  
  KEYEPEL (menu)
  MEYMAN (misafir)
  KAMA (kimim)
  DÊRÊ MA (şarkilarimiz)
  GALERÎYÊ RÎSÎMAN
  GIREY (linkler)
  ÇÊRMÛG
  ALFABA
  WÎDEO"Î
  TELEWÎZYON"Ê KURDÎ
  MEDYADI EZ
  SIRA GECELERÎ EKÎBÎ
  OZAN SÊFO
  AHMET ARIF
  WÎCDANÎ
  MEMED DREWŞ
  Zülfîkar KARABAŞ
  AZAD ARARAT
  DIMLÎ
Zülfîkar KARABAŞ
APÊ MÛSA
 
Ti Inbazê mayê
Ti Lejvanê mayê
Ti rehberê mayê
Apê mûsa
 
Ti dîrokê mayê
Ti rayzanê mayê
Ti honermendê mayê
Apê mûsa
 
Ti nûştoxê mayê
Ti rojnamevanê mayê
Ti mamostayê mayê
Apê mûsa
 
Ti şehîdê KURDISTAN yê
Apê mûsa
Ti istarê ê werêyê
Apê mûsa
 
Zülfîkar KARABAŞ

 
   
Facebook beğen  
   
Dekewten 13 ziyaretçi (22 klik) îste