Zülfîkar KARABAŞ

APÊ MÛSA
 
Ti Inbazê mayê
Ti Lejvanê mayê
Ti rehberê mayê
Apê mûsa
 
Ti dîrokê mayê
Ti rayzanê mayê
Ti honermendê mayê
Apê mûsa
 
Ti nûştoxê mayê
Ti rojnamevanê mayê
Ti mamostayê mayê
Apê mûsa
 
Ti şehîdê KURDISTAN yê
Apê mûsa
Ti istarê ê werêyê
Apê mûsa
 
Zülfîkar KARABAŞ

Şaban Kazan (Dimlî) Telefon: 00 49 157 721 913 77